ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ


Skip to content, navigation.

Παρακαλώ επιλέξτε ότι ισχύει:


Εργάζεστε στον:

Υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο αντιμετώπισης του διαβήτη και των συνεπειών του στην Ελλάδα;


Οι διαβητικοί στην Ελλάδα σήμερα είναι:


Οι αρρύθμιστοι διαβητικοί είναι:


Γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό αρρύθμιστων διαβητικών;


Οι καινοτόμες θεραπείες δεν συνταγογραφούνται
Οι διαβητικοί δεν πηγαίνουν όσο συχνά πρέπει στο γιατρό τους
Είναι ακριβές οι καινοτόμες αποτελεσματικές θεραπείες και δεν αποζημιώνονται
Δεν αφιερώνει ο γιατρός αρκετό χρόνο
Δεν είναι επαρκώς συμμορφούμενοι οι ασθενείς στη θεραπεία τους

Οι καινοτόμες θεραπείες για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που αποζημιώνονται στην Ελλάδα είναι: