Στρατηγικές μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα


Skip to content, navigation.

Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
0%
100%
* Φύλο:
* Παρακαλώ επιλέξτε ότι ισχύει:
Εργάζεστε στον:
Είστε:
* Στη χώρα μας, ο έλεγχος του καπνίσματος δεν είναι επαρκής;
* Πρέπει να εντατικοποιηθούν οι δράσεις πρόληψης της έναρξης του καπνίσματος στη χώρα μας;
* Η στρατηγική μείωσης της βλάβης αποτελεί μια επιλογή για τον έλεγχο των επιπτώσεων από το κάπνισμα;
* Τα νέα καπνικά προϊόντα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα;
* Θεωρείτε τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα για τα νέα καπνικά προϊόντα επαρκώς τεκμηριωμένα;
* Πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της «μείωσης της βλάβης» από το κάπνισμα;
Στις ΗΠΑ υπάρχει νομοθεσία για νέα κατηγορία προιόντων νικοτίνης, τα «καπνικά προιόντα μειωμένου κινδύνου», τα οποία κατόπιν επιστημονικής τεκμηρίωσης και αξιολόγησης, μπορούν να χρησιμοποιούν μηνύματα προς τους καπνιστές, αναφορικά με την τεκμηριωμένη μειωμένη βλάβη σε σχέση με τα τσιγάρα:
* Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας της Μ. Βρετανίας για τον έλεγχο του καπνίσματος, διαφοροποιεί το άτμισμα (ηλεκτρονικό τσιγάρο) από το παραδοσιακό τσιγάρο, ως ένα εργαλείο μείωσης του καπνίσματος:
* Πιστεύετε ότι το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας πρέπει να κάνει το ίδιο;