ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ


Skip to content, navigation.

Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
0%
100%

Με την υποστήριξη των εταιρειών GENESIS και GILEAD

Παρακαλώ επιλέξτε ότι ισχύει:
* Εργάζεστε στον:

Η ανοσοθεραπεία με γενετικά τροποποιημένα αυτόλογα Τ κύτταρα (CAR-T κύτταρων) επιτρέπει για πρώτη φορά να ελπίζουμε στον μετασχηματισμό των αιματολογικών κακοηθειών, ότι δηλαδή, μπορεί ακόμη και να θεραπεύονται.

Βαθμολογείστε την καινοτομία αυτή από το 1 έως το 10 (όπου 1=ασήμαντη και 10=εξαιρετικά σημαντική).

 


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
* Η ανοσοθεραπεία με γενετικά τροποποιημένα αυτόλογα Τ κύτταρα (CAR-T κύτταρων) πρέπει να καλύπτεται από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
* Οι ιδιαιτερότητες του τρόπου διάθεσης και χορήγησης των CAR-T κυττάρων προϋποθέτουν προσαρμογές σε μια σειρά διαδικασιών και συστημάτων (κανονιστικά, τιμολόγησης, αποζημίωσης κ.λπ.), οι οποίες οφείλουν να αποτελέσουν προτεραιότητα για το σύστημα υγείας.
*

Είναι σημαντική η παρουσία της Ελλάδας μεταξύ των χωρών που θα προηγηθούν στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνογνωσίας θεραπείας με αυτόλογα Τ κύτταρα.